Reglerande marknader Danmark

 

GREF – Gaming Regulators European Forum är ett forum för de europeiska spelmyndigheterna som har till uppgift att ge de olika spelmyndigheterna möjlighet att mötas och utbyta kunskaper och erfarenheter över gränserna.
Dessutom har den danska spelmyndigheten ingått avtal med en rad olika länder. Avtalen skall främja ett skydd för spelarna på de olika casino och spelsajter som finns på den danska marknaden. Spelmyndigheten har ingått avtal med Alderney, Frankrike, Gibraltar, Isle of Man, Jersey, Malta och Storbritannien.

Danska spelmyndigheten samarbete med eCOGRA – De som har spelat en längre tid på casino på nätet känner säkert igen namnet eCOGRA. Detta är en otroligt viktig organisation som kontrollerar spelares säkerhet i casino på nätet genom att dessa testat regelmässigt. Har casinot en ”stämpel” från eCOGRA så kan spelaren vara säker på att det är testat för att ge en rättvis och säker spelupplevelse. Denna organisation är väl ansedd och fått sitt godkännande världen över, som bland annat den engelska United Kingdom Accreditation Service.
Eftersom eCOGRA fått ett sådant stort erkännande så kommer det att spela stor roll i Skandinavien. Den dansa spelmyndigheten har valt att samarbeta med eCOGRA i ett led att förbättra spelsäkerheten i Danmark. Samarbetet går ut på att eCOGRA testar de casino eller andra spelverksamheter som sökt spellicens i Danmark. Därefter kommer dessa som fått licens kontrolleras i 14 månader efter av eCOGRA.
Då kommer det att kontrolleras om dessa casino och andra spelsajter håller sig till landets spellagar, och dessutom kommer spelverksamhetens finansiella information och statistik genomgå en analys. Därefter kommer dessa uppgifter sammanställas och skickat till den danska spelmyndigheten. Att den danske spelverksamheten har valt eCOGRA beror på att de anser att dessa har stor erfarenhet och har vad som krävs för jobbet. Dessutom så har organisationen än så länge gått genom hundratals spelsajter med mycket goda resultat.


För den som spelar på nätcasino och andra spelsajter och ser denna stämpel så är det goda nyheter eftersom det stärker eCOGRAs roll och då har möjligheten att kunna påverka casinon och spelsajterna på nätet. Eftersom casinot eller spelsajten har eCOGRAs godkännande så går det lita på att de är seriösa då till och med den danska myndigheten använder sig av samma organisation för att garantera säkert och rättvist spel för de som spelar.

Grönbok om online spel i EU – Spel på nätet är en snabbväxande verksamhet i EU. Spellagstiftningen varierar mycket mellan EU-länderna, med olika bestämmelser om licensering, andra relaterade onlinetjänster, betalning, allmänhetens intresse och kampen mot bedrägerier. Därför har man sammanställt en Grönbok för att säkerställa rättssäkerheten och skydda de som bor i Europa och i boken finns en utvärdering hur olika modeller samexisterar på den inre marknaden.
Så denna bok kommer att ge en bild av hur det ser ut på EU:s marknad när det rör sig om online spel och av hur lagstiftningen ser ut i de olika länderna. Den Gröna boken är det fullt med detaljer om viktiga policyfrågor, som till exempel hur lagarna följs, hur skyddet ser ut för spelarna, marknadskommunikation, anordnaren av spel på nätet och betalning, och då med bidrag från alla berörda parter. Allt detta för att de rätta åtgärderna kan sättas in för att skydda minderåriga, spelare med problem med flera, samtidigt som att de tjänsterna på spelsajterna inom EU är sunda och välreglerade. Helt enkelt att marknaden för online spel är välreglerade för alla inom EU.
Vad handlar Grönboken om? – Frågor om allmän ordning, liksom rättslig och tekniska frågor, uppstår i samband med utbudet av online spel i EU. De främsta politiska frågorna i Grönboken är:
Definition och anordnande av online spel – Grönboken tar upp de främsta fördelarna och/eller svårigheter i samband med samexistensen i EU av olika nationella system och olika praxis för licensiering av online spel.

Andra tjänster som utförs och/eller av online leverantörer – Grönboken finns det vila bestämmelser och praxis i samband med marknadskommunikation online, identifiering av spelare och regler av de olika betalningsmetoderna för spel online och spelarkonto.
Allmänhetens intresse – De tre målen som den Grönboken som kan variera olika i EU-ländernas nationella policy online:
Konsumentskydd: Syftet med boken är att den samlade informationen om problem med spelmissbruk och de åtgärder som görs för att skydda spelarna och för att stoppa och begränsa problemen. En annan viktig fråga är hur ska man se till att minderåriga och andra sårbara grupper kan skyddas. De frågorna har uppstått gäller marknadsföring av spel online och de olika systemen för att kunna fastställa spelarens identitet, både för att kunna öppna ett konto och för att behandla betalningarna.
Allmän ordning: I Grönboken tas det upp hur det bästa sättet och praxis är för att kunna upptäcka och framför allt förhindra bedrägerier, penningtvätt och annan brottslighet.
Finansiering av välgörenhet och evenemang av allmänt intresse: I Grönboken tas det upp hur det ska kunna inrikta sig på att intäkterna till aktiviteter av allmänt intresse. Det tas upp om olika system för att kunna omfördela av intäkterna från både offentliga och privata spel online till samhällsnyttiga sektorer, som till exempel kont, utbildning eller sport.
Tillämpning: Det finns en stor illegal marknad för spel online i EU. Man har gjort en beräkning på för varje licenserad spelsajt för spel online i världen finns det fler än fem olicensierade spelsajter som erbjuder poker online eller vadhållning. Att det är så många olagliga och gränsöverskridande på spel marknaden för spelare och över olika gränser beror för närvarande på att det finns så hög tolerans och en brist inom genomdrivandet av lagar och regler. I Grönboken försöker de göra en utvärdering av dagens tillämplig av lagarna och att samarbeta över gränserna mellan länderna i EU med information om hur och vilka system är effektiva för att kunna blockera sådana aktiviteter, som till exempel betalningsblockering eller domännamnsfiltrering.